หน้าหลัก >>สินค้าและบริการ >> หนังสือพิมพ์ต่อยอดธุรกิจ 


หนังสือพิมพ์ ต่อยอดธุรกิจ

ขั้นตอนการประกาศหนังสือพิมพ์

 

1.จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม

จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยอาจพิจาณาตามตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ส่งให้สำนักพิมพ์ กรุณาใช้ขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อให้การจัดพิมพ์ชัดเจน

กรณีมีการประทับตราและลงนามโดยผู้มีอำนาจ กรุณาแสกนในรูปแบบไฟล์ภาพ หรือ pdf.

กรณีไม่มีการลงนาม สามารถส่งเป็นไฟล์เอกสาร Doc.

 

2.ส่งไฟล์หนังสือเชิญประชุม

จัดส่งไฟล์ให้สำนักพิมพ์ บจ. บีเอฟเอ มีเดีย คอร์ปส์ ทางอีเมล์ tynews@bfa.co.th โทรยืนยันที่หมายเลข 021021150 กด 0

 

3.แจ้งการชำระเงิน

ชำระเงินค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์โดนโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย 019-8-62321-0 สี่แยกวังหิน ออมทรัพย์ บจ. บีเอฟเอ มีเดีย คอร์ปส์
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ 075-0-42374-1 ถนนลาดปลาเค้า ออมทรัพย์ บจ. บีเอฟเอ มีเดีย คอร์ปส์

 

โปรโมชั่นประกาศหนังสือพิมพ์