สินค้าและบริการ >> หนังสือพิมพ์ต่อยอดธุรกิจ >> ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน


ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

เดือนพฤษภาคม 2562

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562   วันที่ 2 พฤษภาคม 2562   วันที่ 3 พฤษภาคม 2562   วันที่ 4 พฤษภาคม 2562   วันที่ 5 พฤษภาคม 2562   วันที่ 6 พฤษภาคม 2562   วันที่ 7 พฤษภาคม 2562   วันที่ 8 พฤษภาคม 2562   วันที่ 9 พฤษภาคม 2562   วันที่ 10 พฤษภาคม 2562   วันที่ 11 พฤษภาคม 2562   วันที่ 12 พฤษภาคม 2562   วันที่ 13 พฤษภาคม 2562   วันที่ 14 พฤษภาคม 2562   วันที่ 15 พฤษภาคม 2562   วันที่ 16 พฤษภาคม 2562   วันที่ 17 พฤษภาคม 2562   วันที่ 18 พฤษภาคม 2562   วันที่ 19 พฤษภาคม 2562   วันที่ 20 พฤษภาคม 2562   วันที่ 21 พฤษภาคม 2562   วันที่ 22 พฤษภาคม 2562   วันที่ 23 พฤษภาคม 2562   วันที่ 24 พฤษภาคม 2562   วันที่ 25 พฤษภาคม 2562   วันที่ 26 พฤษภาคม 2562   วันที่ 27 พฤษภาคม 2562   วันที่ 28 พฤษภาคม 2562   วันที่ 29 พฤษภาคม 2562   วันที่ 30 พฤษภาคม 2562   วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

  วันที่ 1 มิถุนายน 2562   วันที่ 2 มิถุนายน 2562   วันที่ 3 มิถุนายน 2562   วันที่ 4 มิถุนายน 2562   วันที่ 5 มิถุนายน 2562   วันที่ 6 มิถุนายน 2562   วันที่ 7 มิถุนายน 2562   วันที่ 8 มิถุนายน 2562   วันที่ 9 มิถุนายน 2562   วันที่ 10 มิถุนายน 2562   วันที่ 11 มิถุนายน 2562   วันที่ 12 มิถุนายน 2562   วันที่ 13 มิถุนายน 2562   วันที่ 14 มิถุนายน 2562   วันที่ 15 มิถุนายน 2562   วันที่ 16 มิถุนายน 2562   วันที่ 17 มิถุนายน 2562   วันที่ 18 มิถุนายน 2562   วันที่ 19 มิถุนายน 2562   วันที่ 20 มิถุนายน 2562   วันที่ 21 มิถุนายน 2562   วันที่ 22 มิถุนายน 2562   วันที่ 23 มิถุนายน 2562   วันที่ 24 มิถุนายน 2562   วันที่ 25 มิถุนายน 2562   วันที่ 26 มิถุนายน 2562   วันที่ 27 มิถุนายน 2562   วันที่ 28 มิถุนายน 2562   วันที่ 29 มิถุนายน 2562   วันที่ 30 มิถุนายน 2562
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

ปรัชญาการทำงาน


“ สุจริต จริงใจ
      ให้บริการที่มากกว่า
ถูกต้องทันเวลา
      ลดปัญหาธุรกิจ ”


BFA Team


ข่าวบริษัท

โปรโมชั่น!!!ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
จองประกาศหนังสือพิมพ์ ประกาศเมื่อไรก็ได้ ราคาพิเศษ 100 กรอบ 5,000 บาท เฉพาะ จองและชำระเงินวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2561
โปรจูงมือเพื่อนจดทะเบียนบริษัท1 แถม 1!
จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่แพ็คคู่จูงมือเพื่อนจดทะเบียน 1 แถม 1 เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันเฉพาะจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2561
จดทะเบียนนิติบุคคล รับส่วนลดค่าทำบัญชี 10%
จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2561 รับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าบริการจัดทำบัญชีล่วงหน้า 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินปี 2560
คําชี้แจงหลักเกณฑ์ การกําหนดและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2561
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัทเอกชน ให้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต
BFA Media Corps ดาวโหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน

บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด
สำนักงานใหญ่ 1 ซอยสุทธิพงศ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 021021150 email: dunlawan@bfa.co.th
สำนักงานสาขา 295 ซอยลาดปลาเค้า55 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร 029867258-9 email: dunlawan@bfa.co.th
   Power by  Balance Figure Audit